header banner
Default

CHP tarafından hazırlanan "Aile Destekleri Sigortası" planının ayrıntıları ortaya çıktı


Table of Contents

  CHP’nin 37. olağan kurultayında tüm delegelerin oybirliği ile kabul edilen “İkinci Yüzyıla Çağrı Beyannamesi”nin 11. maddesinde yer alan Aile Destekleri Sigortası’na (ADS) yönelik çalışmalar büyük oranda tamamlandı. CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba ve CHP Emek Büroları Koordinatörü Prof. Dr. Gamze Yücesan Özdemir’in öncülüğünde hazırlanan çalışmanın ayrıntılarına Cumhuriyet ulaştı. Taslaktan öne çıkan başlıklar şöyle:

  - ADS ile yoksulluk sınırının altında kalan tüm hanelere, bu sınırın üzerine çıkacakları oranda gelir desteği sağlanacak.

  - ADS mevcut uygulamalardan farklı olarak, yoksul hane ve yurttaş sayısını azaltacak.

  - Keyfiliği, medyatik hayırseverliği, aileleri sürekli yetkililerle temasa zorlayarak rencide eden zihniyetini ortadan kaldırmayı hedefleyen ADS, “Aile Destekleri Sigorta Kurumu” tarafından yönetilecek.

  - ADS iktidarın değil sosyal devletin bir uygulaması olacak.

  Destek, kadının hesabına

  - ADS kapsamında yurttaşlara ödenecek olan “Aile Gelir Desteği”, hanelerdeki kadınların hesaplarına yatırılacak, kadınlar ekonomik açıdan güçlendirilecek. 

  - Çocuk ve ev işleri nedeniyle işgücüne katılamayan kadınlara, istihdama katılmaları durumunda ADS kapsamında kreş yardımı yapılacak.

  - Yoksulluk sınırının altındaki ailelerin çocuklarına eğitim bursu, beslenme ve süt desteği sağlanacak.

  - Pandemi döneminde daha görünür hale gelen dijital eşitsizliğin ortadan kaldırılması için çocuklara ücretsiz internet ve tablet desteği sunulacak.

  - ADS, “Aile Gelir Desteği”, “Aile Yardımları”, “Gençler”, “Kadınlar”, “Engelliler”, “Yaşlılar” ve “Çocuklar” olmak üzere 7 temel alt alandan oluşacak.

  - Engelli ve evde bakım maaşları ADS ile verilmeye devam edecek, hiçbir kesinti söz konusu olmayacak.

  - Engelli ve evde bakım maaşları belirlenirken engellinin hane içinde fert başına düşen geliri değil, kendi gelir durumu esas alınacak.

  - 65 yaş üstü ve hiçbir sosyal güvencesi bulunmayanların yaşlılık maaşları da ADS sistemine entegre edilecek.

  ‘Gençlere pozitif ayrım’

  - ADS, yoksulluk sınırı altındaki ailelerde yaşayan gençlere pozitif ayrımda bulunacak. Gençler, hayata daha etkin başlayabilmeleri ve geleceklerini güven altına alabilmeleri için istihdamda öncelikli kategoride değerlendirilecek.

  - Gençlere yönelik eğitim ve çalışma yaşamını kapsayan teşvikler yaşama geçirilecek.

  Sources


  Article information

  Author: Holly Spencer

  Last Updated: 1703800442

  Views: 1177

  Rating: 4.5 / 5 (51 voted)

  Reviews: 88% of readers found this page helpful

  Author information

  Name: Holly Spencer

  Birthday: 1942-04-07

  Address: 97638 Watkins Flat, Rebeccaton, PA 44830

  Phone: +4342808336783872

  Job: Astronomer

  Hobby: Yoga, Cycling, Magic Tricks, Sailing, Bowling, Fencing, Animation

  Introduction: My name is Holly Spencer, I am a fearless, steadfast, Colorful, Precious, rich, Gifted, exquisite person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.