header banner
Default

De grootste stijger in de ranglijst van de grootste banken in Nederland is Triodos


Table of Contents

  In het afgelopen jaar is het balanstotaal bij negen van de twaalf grootste banken van Nederland toegenomen; bij BNG Bank (-0,7%), NN Bank (-4%) en Achmea Bank (-7%) nam de balans ten opzichte van 2019 juist af. Hoewel het totale vermogen van de Nederlandse bankensector in 2021 licht toenam, kent de top drie van Nederlands grootste banken geen verrassingen: ING, Rabobank en ABN AMRO zijn met afstand de drie grootste banken van Nederland.

  Welke bank is de grootste van Nederland? Het is een vraag waarbij al gauw de vervolgvraag opkomt welke maatstaf je dient te gebruiken om daar een antwoord op te geven. Het balanstotaal – het totaal van alle bezittingen van een onderneming – is daarbij een betrouwbare optie. De redactie van Banken.nl nam wederom alle jaarverslagen door van de grootste Nederlandse banken en maakte de ‘balans’ op.

  Het is ook in 2021 weinig verrassend welke banken de top drie van Nederland vormen. Met een balanstotaal van €951 miljard steekt ING als grootste bank van ons land met kop en schouders uit boven de overige banken. Rabobank eindigt met een balanstotaal van €640 miljard ook dit jaar op de tweede plek. Wel is de balans van de coöperatieve bank met 8,3% ten opzichte van 2019 en relatief gezien het meeste toegenomen.

  De grootste banken van Nederland 2022

  ABN AMRO eindigt met een balanstotaal van €399 miljard traditiegetrouw op de derde plek. Ook qua relatieve groei eindigt ABN AMRO van de drie grootbanken op de derde plek. Ten opzichte van 2019 nam het balanstotaal toe met 6,4%. Ondanks dat alle drie de banken hun balanstotaal zagen toenemen, is het marktaandeel vrijwel gelijk gebleven (alleen ABN AMRO wint één procentpunt). Samen beheren ze 82% van het total aan assets van de 12 grootste banken.

  Op gepaste afstand volgen BNG Bank en NWB Bank. De vierde en vijfde bank van Nederland richten zich echter hoofdzakelijk op maatschappelijke instellingen (bijvoorbeeld gemeenten, woningcorporaties en zorginstellingen) en hebben geen particuliere klanten. Daardoor hebben ze wellicht minder naamsbekendheid, maar zijn ze wel aanzienlijk groter dan de bekendere namen zoals de Volksbank en Triodos. Het balanstotaal van beide banken zakte na het piekjaar in 2020 weer terug naar het niveau van 2019.

  De grootste banken van Nederland (de grote drie)

  De Volksbank – opererend onder de labels ASN Bank, RegioBank en SNS – eindigt op de zesde plek. Wel is de Volksbank met een totaalbalans van €72 miljard de vierde retailbank van Nederland. NN Bank (€24 miljard) en NIBC (€23 miljard) volgen op respectievelijk de zevende en achtste plek – waarbij het balanstotaal van NN bank ten opzichte van 2019 daalde met 4%.

  De grootste banken van Nederland (exclusief de grote drie)

  Waar de top acht ongewijzigd bleef, zijn er bij de overige banken wel veel verschuivingen zichtbaar. Hoewel Triodos Bank met een balanstotaal van €17 miljard een relatief ‘bescheiden’ speler is in de Nederlandse bankensector (de onderste zes banken zijn immers samen goed voor 5% van de markt), is de duurzame bank wel met een gestage opmars bezig. Ten opzichte van 2019 nam de balans met maar liefst 42% toe. De sterke groei zorgt ervoor dat Triodos twee plekken in de ranking is gestegen.

  Daarnaast wisselden Van Lanschot (€16,3 miljard ) en Aegon €16,2 miljard) stuivertje – het balanstotaal van Van Lanschot steeg met 14%, terwijl dat van Aegon gelijk bleef. Achmea eindigt net zoals vorig jaar op de twaalfde plek – met een daling van 7% is Achmea tevens ook de grootste daler van de ranking.

  Sources


  Article information

  Author: Cassidy Howard

  Last Updated: 1703911082

  Views: 837

  Rating: 3.7 / 5 (77 voted)

  Reviews: 88% of readers found this page helpful

  Author information

  Name: Cassidy Howard

  Birthday: 2003-02-05

  Address: 712 Church Overpass Apt. 214, South Brianborough, NH 39565

  Phone: +4842810308048752

  Job: Radiologist

  Hobby: Web Development, Bowling, Beekeeping, Meditation, Writing, Calligraphy, Poker

  Introduction: My name is Cassidy Howard, I am a esteemed, striking, honest, irreplaceable, variegated, persistent, Gifted person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.