header banner
Default

Ppd Testi Nedir? Nasıl Yapılır? Nerede Ve Ne Zaman Yapılır?


Table of Contents

  PPD Testi Nedir?

  Verem savaş dispanserlerinde genel olarak gerçekleştirilen ve de verem yani tüberküloz mikrobunun var olduğunu tespit edebilmek amacı ild yapılan testin adına PPD testi denilmektedir. Kol ile gerçekleştirilen bu testin yapılacağı kişiye PPD maddesi enjekte edilmektedir. Gerçekleştirilen bu uygulama ile beraber yaklaşık olarak 3 gün boyunca kol bölümünde bir şişme yaşanmaktadır. Eğer ortaya çıkmakta olan bu şişlik ortalama olarak 5 milimetrenin üzerine çıkar ise o zaman testin pozitif çıktığı gibi bir sonuç anlaşılmaktadır.

  Tüberküloz mikrobu genel olarak vücuda girdikten bir süre sonra hastalık yapmadan da yıllarca hücrenin içinde uyku durumunda ancak canlı olarak kalabilir. Bu mikrobun girdiği canlı hücrede bağışıklık sistemi biraz zayıfladığında tüberküloz mikrobu da uyanarak verem hastalığına neden olabilir. Buna ek olarak romatizmal hastalıkların tedavisinde de kullanılmakta olan ilaçların bazıları kişilerin bağışıklık sistemini zayıflatır ve tüberküloz mikrobunun uyanması ile verem hastalığına sebep olabilir.

  Bu tipte olan ve yardımcı olan ilaçları kullanacak hastalara daha öncesinden PPD testi yapılır ve PPD testi genel olarak 5 mm ve üstünde olan hastaların yaklaşık olarak 9 ay süreyle tüberkülozdan koruyucu bir ilaç (INH) tedavisi kullanmaları önemle tavsiye edilir ve de gerekli olmaktadır. Bu koruyucu tedavi uygulaması ile tüberküloz enfeksiyonu gelişmesi gibi bir riskin en aza indirilmesi amaçlanmaktadır.

  PPD Testi Pozitif Çıkar İse Ne Yapılır?

  PPD testi genel olarak pozitif çıkar ise ilgili kişinin tüberküloz basili ile de karşılaştığını anlaşılmış olur. Ardından da BCG aşısı sonrasında PPD pozitf çıkmış olur. Hemen hemen herkese BCG aşısının yapılmış olduğu ve infeksiyonun çok fazla yaygın olduğu Türkiye gibi pek çok ülkelerde erişkinler kişilerde PPD testinin tanı amacı ile aslında yararı çok sınırlı olmaktadır. Yine de PPD testi günümüzde oldukça önemli olan bir testtir.

  PPD Testi Nasıl ve Nerede Yapılır?

  Günümüzde genel olarak verem yani diğer bir adı ile tüberküloz mikrobunun var olduğunu tespit etmek amacı ile yapılan ppd testi özellikle sağlık açısından da oldukça önemli olan bir potansiyel teşkil etmektedir. Genel olarak bu tüberküloz mikrobu çok sinsi olduğu nedeni ile de bir süre boyunca kendini hiç belli etmez ve bu şekilde vücutta saklı kalabilir.

  Bu dönem içerisinde de uyku modunda kalan ancak aynı zamanda da canlılığını koruyan bu tüberküloz mikrobu bu doğrultuda belirlenmiş bir zaman içinde kişinin bağışıklık sistemini çok zayıflattığı an itibari ile, tüberküloz mikrobu ortaya çıkmakta olup ve kişinin bu verem hastalığına yakalanması sebep olmaktadır. Bu nedenden dolayı gerekli olan önemin alınabilmesi noktasında da, verem savaş dispanserlerinde kol üzerinden bu ppd testi gerçekleştirilmektedir. Bu ppd testi oldukça önemli olan bir testtir. Yani günümüz koşullarında verem hastalığının tanısı amacı ile PPD testi uygulanmaktadır. Ayrıca VSD, AÇSAP, Aile Sağlığı Merkezleri, Göğüs Hastalıkları Hastaneleri’ nde kolay bir şekilde uygulanmaktadır.

  PPD Testi Sonuçlarının Çıkması Ne Kadar Sürer?

  PPD testi günümüz koşullarında oldukça önemli bir test olmaktadır. Genel olarak bu PPD testi tahlilleri vücudun kol kısmının ön bölümünün ters tarafından gerçekleştirilmektedir. Bu PPD maddesinin oldukça iyi bir şekilde enjekte edilmesi ile de beraber ortalama olarak 3 gün ya da 4 gün içinde kolda bazı bir takım şişmeler meydana gelmektedir.

  Bu kolda meydana gelmekte olan bir takım şişmeler üzerinden de belirli bir seviye üzerine çıkması durumu yaşanmakta olduğu zaman, verem yani diğer adı ile tüberküloz hastalığıyla karşı karşıya kalındığı tespit edilmektedir. Diğer taraftan da bu testin sonuçları 4 gün ya da 5 gün içerisinde de ortaya çıkmaktadır. Bu 4 gün ya da 5 gün sonucunda da ilgili testin yapıldığı kişinin sonucu tespit edilmiş olur ve buna göre de ilgili tedavi işlemi yapılmış olur.

  PPD Testi Ne Zaman Yapılmalıdır?

  Günümüzde ilgili sağlık kuruluşlarında PPD testi şüpheli kişinin başvurusu doğrultusunda yapılmaktadır. Bu PPD testi oldukça önemli olan bir testtir ve bu nedenden dolayı da hiç bir zaman kaybedilmeden yapılmalıdır.

  Sources


  Article information

  Author: Danielle Rogers

  Last Updated: 1703989921

  Views: 906

  Rating: 4.9 / 5 (84 voted)

  Reviews: 88% of readers found this page helpful

  Author information

  Name: Danielle Rogers

  Birthday: 2000-12-02

  Address: 24303 Glenn River Suite 968, New Michaelfurt, OR 94252

  Phone: +3670492262777861

  Job: Laboratory Technician

  Hobby: Beekeeping, Aquarium Keeping, DIY Electronics, Juggling, Archery, Reading, Baking

  Introduction: My name is Danielle Rogers, I am a Determined, bold, vibrant, enterprising, valuable, variegated, receptive person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.