header banner
Default

"We zijn dringend op zoek naar opvanggezinnen voor honden", zegt Mechelse Dierenbescherming vanwege de overvolle locatie


De instroom aan honden blijft groot en de Dierenbescherming zit dan ook overvol. — © Dirk Vertommen

Mechelen -

De Dierenbescherming in Mechelen is op zoek naar nieuwe opvanggezinnen. De hokken in het asiel zitten overvol en op de wachtlijst staan inmiddels meer dan dertig honden. “De instroom blijft immens. We hebben gewoon geen plaats meer. Daarom zoeken we mensen die de honden tijdelijk een nieuwe thuis kunnen geven”, klinkt het.

Al verschillende jaren kampt de Mechelse Dierenbescherming met een overaanbod aan honden. “Maar we zijn niet alleen, want overal in Vlaanderen zitten de asielen vol”, zegt Anouk Baetens van de Dierenbescherming. “Door de coronacrisis hebben heel wat mensen het financieel moeilijk gekregen. Dat zorgde ervoor dat meer mensen afstand deden van hun hond. Vroeger vingen we doorgaans maar een of twee honden op in de crisisopvang. Nu gaat het om tien honden en vier katten.”

Ook de andere hokken zitten vol. “We hebben veertig hokken en vangen daar 49 asielhonden in op”, zegt Baetens. “Sommige honden moeten dus samen zitten. Daarnaast staan er ook nog eens 35 honden op een wachtlijst om afgestaan te worden. En er worden momenteel 29 viervoeters opgevangen in opvanggezinnen. Daar krijgen ze een tijdelijke thuis in afwachting van een adoptie. Maar ook daar botsen we steeds vaker op onze limieten. Daarom zijn we dringend op zoek naar nieuwe opvanggezinnen. We plaatsten er onlangs een oproep voor op Facebook. Wie geïnteresseerd is, mag zich zeker melden via onze website.”

Om meer honden te kunnen opvangen, is de Dierenbescherming op zoek naar nieuwe opvanggezinnen. — © Dirk Vertommen

Als er geen verandering komt in de situatie, dan vreest Baetens dat meer mensen hun hond gewoonweg zullen dumpen. “De laatste tijd merken we steeds vaker dat er loslopende honden op straat gezien worden. Deze maand werden er onder andere honden uit Mechelen en Leuven binnengebracht. De politie brengt die dieren naar hier, maar vaak werkt de chip niet. De eigenaars informeren ook niet naar de honden. We denken dan ook dat het gaat om baasjes die nergens een plek vinden voor het dier waar ze afstand van willen doen, en het uit wanhoop dan maar loslaten op straat. Dat is erg schrijnend.”

Sociale media

Om het aantal asielhonden te verminderen, plaatst de Dierenbescherming regelmatig foto’s op sociale media. “Omdat er zo veel honden in asielen zitten, kunnen toekomstige baasjes echt gaan ‘shoppen’. Daarom willen we hen op een makkelijke manier kennis laten maken met onze honden. Dat doen we door vaker leuke foto’s of filmpjes en een beschrijving te delen op Facebook, want heel veel makkelijke honden vinden toch geen nieuwe thuis. Via sociale media verkleinen we de drempel voor geïnteresseerden om zich aan te melden. Uiteraard kijken we er wel streng op toe dat de dieren ook effectief goed terechtkomen.”

In de veertig hokken van de Dierenbescherming worden 49 honden opgevangen. Er staan ook 35 honden op de wachtlijst. — © pvw

Liever donatie dan citytrip

Een van de asielhonden die momenteel in een opvanggezin verblijft, is Pippa. De Dierenbescherming organiseerde vorige maand een inzamelactie voor de zwaarlijvige golden retriever. “Het gaat steeds beter met Pippa, die door haar extreem overgewicht fysieke klachten had. Binnenkort wordt ze geopereerd. Nadien revalideert ze bij het opvanggezin. Het doelbedrag van 1.500 euro voor haar operatie konden we volledig ophalen. Een man doneerde zelfs 500 euro. “Ik help er liever een hond mee dan op citytrip te gaan”, zei hij. Het is fijn dat er ook nog veel mensen zijn met een groot hart voor dieren.”

Golden retriever Pippa stelt het steeds beter en verblijft momenteel in een opvanggezin. — © RR

www.dierenbeschermingmechelen.be/opvanggezin-voor-honden/

Loading...

Loading...

Sources


Article information

Author: Regina Campbell

Last Updated: 1704169441

Views: 1185

Rating: 3.5 / 5 (58 voted)

Reviews: 82% of readers found this page helpful

Author information

Name: Regina Campbell

Birthday: 1966-08-13

Address: 032 Nixon Parkway, South Amybury, SC 68422

Phone: +4717077414663326

Job: Social Media Manager

Hobby: Board Games, Sculpting, Bird Watching, Raspberry Pi, Puzzle Solving, Poker, Playing Chess

Introduction: My name is Regina Campbell, I am a dedicated, vivid, steadfast, valuable, variegated, transparent, priceless person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.